10 Soruda Hukuk Dairelerinde İstinaf

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinde İstinaf

10 Soruda Hukuk Dairelerinde İstinaf
10 Soruda Hukuk Dairelerinde İstinaf Admin
Bu içerik 2972 kez okundu.

1. İstinaf Nedir?

Cevap: İstinaf, kelime anlamı olarak, sözün başlangıcı, yeniden başlamak anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda İstinaf, mahkemenin verdiği hükmü bir üst mahkemeden bozulmasını istememek anlamına gelmektedir.

2. Hangi Kararlar için İstinaf yoluna gidilebilir?

Cevap: İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

HMK MADDE 341- (1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/41 md.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.

(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

3. İstinaf Dilekçesinde Hangi Hususlar Yer Almalıdır?

Cevap: HMK 342/2

a) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.

b) Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.

c) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı.

ç) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih.

d) Kararın özeti.

e) Başvuru sebepleri ve gerekçesi.

f) Talep sonucu.

g) Başvuranın veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

HMK 342/3 İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

 

4.İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir?

Cevap:

İstinaf dilekçesi kararı veren ilk derece mahkemesine veya ön büroların bulunduğu adliyelerde ön bürolara verilir. İstinafa başvuran taraf başka bir mahkeme aracılığıyla da başvuruda bulunabilir. Bu durumda dilekçe kaydedilip kararı veren mahkemeye gönderilir. Başvurunun yapıldığı mahkeme tarafından başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

5.Daireler Arasındaki İş Bölümü Uyuşmazlıkları Nasıl Çözülür?

Cevap: Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu çözer.

6.İstinafa Başvurmak İcrayı Durdurur mu?

Cevap: İstinafa başvurmak kural olarak icrayı durdurmaz. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi İİK'nin 36.maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verebilir. Nafaka kararları hakkında tehir-i icra mümkün değildir.

7.Bölge Adliye Mahkemeleri Ön İncelmeyi Nasıl Yapar?

Cevap:

  1. İncelemenin gönderilen Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin iş bölümüne girip girmediği incelenir,
  2. Kararı kesin olup olmadığı incelenir,
  3. Başvurunun süresinde (iki hafta) yapılıp yapılmadığı incelenir,
  4. Başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediği.
  5. İstinaf sebep ve gerekçesinin gösterilip gösterilmediği incelenir.

Bu incelemelerden sonra gerekli şartlar yerine getirilmemişse, esasa geçilmez.

8.İstinaf Mahkemelerinde Kesin Karar sınırı nedir?

Cevap:

Kural olarak İstinaf Mahkemelerince verilen miktar ve değeri 25.000,00.TL’nin (dahil) altındaki kararlar kesindir. Bu miktar üzerindeki verilen ve HMK’nın 361. maddesinde yazılı kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvrulabilir.

9.Kararlar Nasıl Verilir?

Cevap: Daireler bir başkan ve iki üyenin katılması ile toplanır. Müzakereler gizli yapılır ve kararlar çoğunlukla verilir.

10.Onama ve Bozma Kararları verilebilir mi?

İstinafta verilen kararlar temyizdeki kararlar gibi değildir. Onama ve bozma şeklinde karar verilmemektedir.

istinaf türkçe anlamı istinaf mahkemeleri nerede hmk istinaf istinaf dilekçesi örneği istinaf mahkemeleri nedir istinaf mahkemeleri kanunu istinaf mahkemeleri 2017

Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?