Beton Mikseri Sürücüsü Maaşı

Beton mikseri nitelikli araç olup 3,5 yıl kıdemli araç sürücüsünün yaptığı iş nazara alındığında aylık asgari ücretle çalıştığı iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır.

Beton Mikseri Sürücüsü Maaşı
Beton Mikseri Sürücüsü Maaşı Admin
Bu içerik 2151 kez okundu.

Y.9 HD. E. 2013/2062, K. 2014/36392, T. 01.12.2014

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili 22/12/2011 tarihli dava dilekçesiyle davacının 07/10/2007- 31/01/2011 döneminde Ç.’nın alt işvereni olan E.İnş. kesintisiz olarak çalıştığını, davalılar arasında alt işveren üst işveren ilişkisinin olduğunu, transmikser operatörü olarak aylık net 1100 TL’ye çalıştığını, banka hesabına asgari ücret olarak yatırıldığını, kalan miktarın müvekkiline elden verildiğini, haftanın 7 günü 06-00 - 23.00 arası çalıştığını, çoğu zaman çalışmalarının geçe yarılarını bulduğunu, resmi bayramlarda çalıştığını, dini bayramların ilk iki gününde izin kullandığını, diğer günlerinde çalıştığını, 31/01/2011 tarihinde nedensiz işten çıkartıldığını, hesabına 4836 TL yatırıldığını, yatırılan bu paranın içinde 2011 yılı Ocak ayı aylığı, kıdem ve ihbar tazminatının olduğunun söylendiğini, bu paranın ihbar tazminatı ve 2011 Ocak ayı maaşını karşılamış olsa da kıdem tazminatını karşılamadığını, davacının iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini belirterek 1.000,00 TL kıdem tazminatının, 250,00 TL genel tatil ücretinin, 1.500,00 TL hafta tatili ücreti alacağının 10.000,00 TL fazla çalışma ücreti alacağının 31/01/2011 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiş, ıslahla taleplerini artırmıştır. 

 

B) Davalı Cevabının Özeti:

 

Davalı E.İnş.Tur.Taah.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. vekili 06/05/2011 tarihli cevap dilekçesiyle, davacının 10/07/2007 tarihinde çalışmaya başladığını, asgari ücretle çalıştığını, fazla çalışmalarının karşılığı olarak bordro ile ödeme yapıldığını, ödeme yapılmayan dönemlerde ise haftalık yasal çalışma süresini aşan bir çalışması olmadığını, haftada en az bir gün dinlendiğinden hafta tatili ücretine ve müvekkil şirkette genel tatillerde çalışma yapılmadığından genel tatil ücreti alacağına hak kazanılmadığını, eshin ardından hak kazandığı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve bakiye ücretin ödendiğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

 

Davalı Ç. vekili 06/05/2011 tarihli cevap dilekçesiyle davacının müvekkil şirkette çalışmadığını, müvekkil şirketle aralarında bir iş akdi bulunmadığını, advacının davalı E.’ın işçisi olduğunu, E.İnş. ile aralarında alt işveren üst işveren ilişkisinin bulunmadığını, kabul anlamına gelmemekle birlikte davacının şahsi sicil dosyasından görüldüğü üzere davacının gerek iş sözleşmesinde gerek yıllara dayalı maaş bordrolarında asgari ücret aldığını ve hiçbir ihtirazi kayıt koymadan bu maaşları aldığını, davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatillerde çalışma iddialarının hayatın olaağan akışına aykırı olduğunu, reddi gerektiğini, davacının bahsettiğinin aksine davacının iş akdinin haklı nedenle 25. madde gereği feshedildiğini, işyerinde huzursuzluk çıkararak çalışma arkadaşlarını engellediğini ve iş akışını bozduğunu, davacının iddialarının gerçekten uzak olduğunun yıllık ücretli izin föyleri, pusulaları, belirli zamanlarda davacı tarafından istenen ve kendisine verilen mazeret izinlerinden de anlaşılacağını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

 

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.

 

D) Temyiz:

 

Kararı davacı ve davalılar temyiz etmiştir.

 

E) Gerekçe: 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

 

2. Davacı 1100 TL net ücret aldığını iddia etmiş, davalı işveren asgari ücret aldığını savunmuş, davacı tanıkları iddiaları doğrulamış, davalı tanıklarından bir tanesi davacının asgari ücret aldığını belirtmiş, diğerleri ücret konusunda beyanda bulunmamışlardır. Davacı 3,5 yıl kıdeme sahip, mikser aracının şoförü olarak görev yapmıştır. Beton mikseri, nitelikli bir araç olup, 3,5 yıl kıdemdeki davacının yaptığı iş dikkate alındığında asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacının davalı işveren nezdinde brüt 1420,78 TL ücretle çalıştığı kabul edilerek sonuca gidilmesi gerekirken asgari ücrete dayanılarak yapılan hesaba göre hüküm kurulması hatalıdır. 3. Hükmolunan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun belirtilmesinin infazda tereddüte yol açacağının gözetilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 4. Kabule göre de, mahkemece davacının asgari ücret aldığının kabulü karşısında ödenen miktarın 2.819,90 TL olup, bakiye kıdem tazminatı alacağının kalmadığının gözetilmemesi de hatalıdır.

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
R önder     2019-05-01 Bankaya 2100 tl yatıyor geri kalanı elden ödeniyor 800.ila 1100 TL arası 5 yıllık çalşanım ne kadar tazminat alır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?