Teminat Senedinde İyi Niyetli Hamilin Hakları

ÖZET: Senet metninde senedin “teminat” olduğunu gösteren bir ibare yoktur. Bu durumda, senedin keşidecisi ile lehdarı arasında yapılmış olan özel anlaşma senedi iyiniyetle eline geçiren hamili bağlamaz.

Teminat Senedinde İyi Niyetli Hamilin Hakları
Teminat Senedinde İyi Niyetli Hamilin Hakları Admin
Bu içerik 2790 kez okundu.

Y. HGK E.2013/12-1948 K. 2015/1247 T. 22.4.2015

ÖZET: Senet metninde senedin “teminat” olduğunu gösteren bir ibare yoktur. Bu durumda, senedin keşidecisi ile lehdarı arasında yapılmış olan özel anlaşma senedi iyiniyetle eline geçiren hamili bağlamaz.

(... TTK’nın 599. maddesi gereğince, her ne kadar, şahsi def’iler hamile karşı ileri sürülemez ise de; aynı maddede ‘meğer ki hamil, poli- çeyi iktisap ederken, bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun) hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda takip dayanağı bononun teminat oludğuna ilişkin iddianın temel dayanağı olan 05.10.2007 tarihli protokol borçlu Cengiz Haşlak ile lehdar L. ve bunların vekilleri arasında keşide edilmiş olup, takip alacaklısı N. bu protokolde taraf değildir.

 

Bu porotokün takip alacaklısı yönünden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Senet metninde teminat olduğuna dair bir ibare de yer almamaktadır. TTK’nın 599. maddesinin  yukarıda açıklanan hükmüne göre, protokolde imzası bulunan ve lehdar L. vekili olarak protokolü imzalayan Av. M ile senet lehdarı alacaklı arasında iş ilişkisi olsa dahi, senette imzası bulunmayan Av. M.'den senedin takip alacaklısı N’ye ne şekilde intikal ettiği tespit edilemediğinden hamilin bonoyu iktisap ederken, bile bile borçlunun zararına hareket ettiğinden söz edilemez.

 

O halde mahkemece tirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

TEMYİZ EDEN: Davalı-alacaklı vekili

 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava İİK 169 maddesine dayalı borca itiraz istemine iliştindir. Mahkemece davalı aacaklının iyi niyetli 3. kişi konumunda olmadığı gerekçesi ile itirazın kabulüne karar verilmiştir. Davalı-alacaklı vekilinin temyizi üzerine kara, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

 

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı-alacaklı vekili getirmiştir. Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı-alacaklının iyi niyeti hamil olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

 

SONUÇ

 

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 22.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?