Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Açılan Davada İcra İnkar Tazminatı

Yargıtayın 2016 tarihli kararında, kiralananın tahliyesi nedeniyle açılan davada icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği karara bağlanmıştır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Açılan Davada İcra İnkar Tazminatı
Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Açılan Davada İcra İnkar Tazminatı Admin
Bu içerik 3501 kez okundu.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         

2015/11283 E.  ,  2016/1820 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Kiralananın tahliyesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih  ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


Dava yazılı tahliye taahhüdüne dayalı kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ve vekalet ücretine yönelik olarak davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkilinin maliki olduğu taşınmazda kiracı olan davalının, kiralanana yerleştikten sonra müvekkiline 04/10/2012 tarihinde kendi isteği ile imzaladığı taahhütname verdiğini, tahliye taahütnamesi ile 01/09/2013 tarihinde kayıtsız şartsız kiralananı boşaltmayı kabul ettiğini, fakat taaahhüte rağmen kiralananı tahliye etmediğini, ... İcra müdürlüğünün 2013/3048 E. Sayılı dosyasıyla tahliye için takip başlattıklarını, davalı tarafın haksız ve dayanaksız olarak takibe itiraz ettiğini, müvekkilinin davalı ile herhangi bir şekilde kira süresinin uzatılmasına yönelik bir anlaşma yapmadığını da belirterek davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise gerek sözleşmedeki gerekse taahhütte yer alan imzaların müvekkiline ait olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. 


1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı ve davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


2-Davacı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazına gelince; Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesine rağmen davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değildir. 


3-Davalının icra inkar tazminatına yönelik temyiz ve itirazlarına gelince; Dava taahhüt nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup, alacak içermediğinden davanın niteliği itibariyle icra inkar  tazminatına hükmedilemeyeceği gözetilmeksizin yazılı şekilde davacı lehine icra inkar tazminatı verilmesi doğru değildir. 


Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır. 


SONUÇ: Yukarıda 2 ve 3 No'lu bentte açıklanan nedenlerle davacı ve davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları Tahliye Taahhütnamesi İcra takibi Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay

Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Asli Müdahil ve Feri Müdahil Nedir?
Esaslı Hata Nedir?
Esaslı Hata Nedir?